Jsme CIT International.

Firma byla založena roku 1995 ve Velké Británii s cílem dodávat kvalitními LED osvětlovacími systémy.


Kdo jsme.

Firma byla založena roku 1995 ve velké Británii a následující rok bylo hlavní sídlo firmy přeloženo do České republiky. Naším cílem bylo vždy dodávat nejlepší možná LED svítidla s použitím nejnovějších technologií. Brzy jsme dospěli k názoru, že je nutno vyvíjet vlastní produkty, abychom dosáhli požadovaných parametrů. Naším prvním a významným úspěchem byl vývoj LED modulu s přímým napájením, který jsme pojmenovali Bright Engine®. Tím jsme odstranili hlavní faktor limitující životnost LED osvětlení. Dalším krokem byla potřeba vyrábět v Evropě, abychom byli schopni zajistit potřebnou kvalitu. Vybudovali jsme blízkou spolupráci s českým výrobcem a tak vznikla řada LED svítidel Omnio založená na Bright Engine® LED modulu. Momentálně máme druhou generaci u které maximalizujeme LED výtěžnost a životnost.

Vývoj

Vyvíjíme v České republice pro špičkové parametry.


Podpora

Poskytujeme technickou podporu našim zákazníkům.


Výroba

Omnio řadu LED svítidel vyrábíme v České republice.


Distribuce

Dodáváme z České republiky pro kratší dodací doby.

Vývoj

Životnost každého LED svítidla závisí na efektivním řízení diod, řádném chlazení a na výběru kvalitních souřástek a materiálů. Navrhujeme vlastní svítidla abychom zaručili všechny předchozí kritéria. Základem je náš Bright Engine® LED module.

Podpora

Nabízíme technickou pomoc při výběru nejvhodnějších LED svítidel od počátečního zmapování objektu, kompletních světelných výpočtů, výběr optimálních LED svítidel, technickou dokumentaci a dodáním a instalací kde potřeba.

Výroba

Naše Omnio řada svítidel se vyrábí v České republice naším partnerem Vimpex Group. Dobrá vstupní a výstupní kontrola kvality a solidní výrobní procesy zaručují, že naše světla dosáhnou úrovně pro kterou byly navrženy.

Záruka

Všechny produkty od CIT International mají dlouhou záruku. V řidkém případu selhání vadný produkt vyměníme.

Jak fungujeme.

Návrh a výroba.
navrhujeme a vyrábíme naše Omnio LED svítidla abycho dodali optimální řešení našim zákazníkům. Používáme pouze nejkvalitnější LED a ostatni součástky a materiály. Naší hlavní výhodou je dokonalé ovládání ledek, které s sebou přináší maximální životnost a účinnost.


T echnická pomoc.
Najít správné řešení tak, aby byly dosaženy požadované světelné hladiny, aby byly splněny aktuální normy, aby byla co nejkratší návratnost a co nejdelší životnost může být obtížné. Poskytujeme proto kompletní služby od zmapování, světelných výpočtů až po výběr svítidel, dodání a instalaci.


Z áruka.
Zboží dodáváme z našich moderních skladů v České republice. Slíbené dodací doby dosahujeme na 95%. Jsme schopni nabízet štědré záruky, protože máme pod kontrolou vše od návrhu, výběru kvalitních materálů, výrobu a dopravu. Svítidla vyměníme v řídkých případech selhání.